Maturita

Informácie o maturite zo slovenského jazyka a literatúry nájdete na:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry nájdete na:

Štátny pedagogický ústav

Inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá:

Štátny program

Zoznam povinnej literatury:

Zoznam povinnej literatúry pre gymnáziá (pdf)