Ukážkové prijímacie testy

Národný program - štvorročné štúdium

DOD 2013

štvorročné 2013

štvorročné 2014

štvorročné 2015

štvorročné 2016

Národný program - päťročné bilingválne štúdium

bilingválne 2013

bilingválne 2014

bilingválne 2015

bilingválne 2016

Národný program - osemročné štúdium

príma 2005

príma 2006

príma 2007

príma 2008

osemročné 2013

osemročné 2014

osemročné 2015

International Baccalaureate Diploma Programme

IB 2011

IB 2012

IB 2013