Učitelia

Mgr. Beata Pecková

peckova@gjh.sk

kabinet SJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 339

rozvrh

Mgr. Marcela Hrapková

hrapkova@gjh.sk

kabinet SJ1 – 4. posch. ZŠ, tel. klapka 352

rozvrh

Mgr. Vanda Hvojníková

lidakova@gjh.sk

kabinet SJ1 – 4. posch. ZŠ, tel. klapka 352

rozvrh

Mgr. Veronika Kopečná (materská dovolenka)

kopecna@gjh.sk

ZŠ slovenský PYP – 2. posch. ZŠ, tel. klapka 332

rozvrh

Mgr. Zuzana Michalovičová, PhD.

michalovicova@gjh.sk

kabinet SJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 339

rozvrh

Mgr. Zuzana Mináriková

minarikova@gjh.sk

kabinet AJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 340

rozvrh

Mgr. Martina Sklenárová

hrenakova@gjh.sk

kabinet SJ1 – 4. posch. ZŠ, tel. klapka 352

rozvrh

Mgr. Adriana Šorfová

sorfova@gjh.sk

kabinet SJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 339

rozvrh

Mgr. Eva Šuchterová

suchterova@gjh.sk

kabinet SJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 339

rozvrh

Mgr. Alena Vicenová

vicenova@gjh.sk

kabinet SJ – 3. posch. gymn., tel. klapka 339

rozvrh

materiály

UPLOAD