Pre ŠVLákov


ŠVL ponúka množstvo služieb. Na tejto stránke sa dozviete ako ktoré využívať. Odporúčané čitanie sú napríklad manuály od ŠVL.

Služby ŠVL

Prístup na internet a školské počítače
Prístup na internet v celej budove školy cez WiFi alebo cez školské počítače.
Technologická pomoc
Ak máte nejaký technologický problém, môžete sa u nás zastaviť. Ak zrovna nebudeme mať veľa práce, skúsime ho vyriešiť.
Otváracie hodiny
Kedy sú otvorené dôležité súčasti ŠVL?
Straty a nálezy
Ak niečo stratíte [v ŠVL], môžete to nájsť u správcov v rootovni. Po nejakej dobe, keď sa o vec nikto nezaujíma, prenesie sa do strát a nálezov v riaditeľni. Je teda vhodné pri hľadaní skúsiť obe miesta.


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0