WiFi na GJH


Nastavenie

Od 10.5.2021 sa zmenil certifikát WiFi siete. Je veľmi odporúčané zmeniť svoju WiFi konfiguráciu na zariadení, aby overoval nový certifikát.

Pozri nastavenia

Android
Nastavenia pre systémy Android
Windows 10
Nastavenia krok po kroku pre systémy Windows 10
Windows Vista / 7
Nastavenia krok po kroku pre váš notebook s Windows Vista alebo Windows 7
Všeobecné / Linux
Pozri nastavenia (wpa_supplicant)

Nastavenia v kocke

Väčšina dnešných zariadení už zvláda samokonfiguráciu.
Výnimkou sú zariadenia s Windows 7 a starším, ktoré môžu potrebovať inštaláciu certifikátu a ešte dodatočné nastavenia, a možno Linux.

Známe systémy ktoré podporujú samokonfiguráciu:

 • Windows 8 a novšie
 • Mac OS X 10.7 a novšie
 • iOS(iPhone)
 • Windows Phone
 • Android 2.1+
Na týchto stránkach nájdete podrobné nastavenia pre Windows 7 a staršie a všeobecné nastavenia ak by sa u vás náhodou vyskytlo zariadenie, ktoré nezvláda samokonfiguráciu.

Čo potrebujeme:

 • Nastaviť si prístroj.

Aby sme rozbehali GJH WiFi na nejakom zariadení, musíme si vyzapínať tieto funkcie:

 • WPA2-Enterprise (802.1X)
 • AES
 • EAP
 • PEAP (PEAPv0)
  • Overovať certifikát servera
 • MS-CHAPv2

Nastavenia stačí urobiť raz. Na kontolu všetkých nastavení si napríklad otvoríme nejakú stránku z internetu. Pri nasledujúcich pripojeniach/odpojeniach už postačí iba vybrať si sieť, na ktorú sa chceme pripojiť.

Poznámka: Odporúčame hardware-ovo vypínať/odpájať sa zo siete, ak ju nepotrebujete. Mierne tým predĺžite životnosť batérií.Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0