WiFi na GJH


Ostatné operačné systémy

Ak si sa ocitol tu, predpokladám, že vieš čo robíš. Veľa štastia.

Potrebné údaje
SSIDgjh
AuthenticationWPA2 (Enterprise)
EncryptionCCMP (AES)
IEEE 802.1xPEAP + MSCHAPv2
Login/PasswordRovnaký ako máte v škole na windows

Konfigurovanie WiFi za pomoci grafického sprievodcu

Doteraz známe klikacie rozhrania, v ktorých sa podarilo úspešne nastaviť GJH WiFi:

  • KNetwork manager (linux)
  • gnome-network-manager (linux)

Konfigurovanie WiFi bez pomoci grafického sprievodcu

V prípade, že na pripájanie do WiFi siete používate program wpa_supplicant, tu nájdete ukážku konfigurácie siete gjh.

Príklad súboru wpa_supplicant.conf:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
	ssid="gjh"
	key_mgmt=WPA-EAP
	proto=RSN WPA
	pairwise=CCMP
	group=CCMP
	eap=PEAP
	phase2="auth=MSCHAPV2"
	identity="7mrkvicka"
	password="mojetajneHeslo"
}


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0