Novinky

Pre záujemcov o štúdium23.09.2022

Nové informácie pre záujemcov o štúdium.

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Korešpondenčný seminár z matematiky22.09.2022

Nové informácie pre záujemcov o KSM

Stránka Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky

Krúžky12.09.2022

Ponuka krúžkov pre žiakov do 15 rokov na školský rok 2022/23 (.pdf)
Krúžky pre žiakov veľkého GJH na školský rok 2022/23 (.pdf)
Krúžky anglického jazyka (.pdf)

Stránka Informácie - Krúžky

Informácie o začiatku školského roka 2022/202331.08.2022

Pred nástupom do školy je nevyhnutné, aby zákonný zástupca/plnoletý žiak odovzdal Vyhlásenie o bezpríznakovosti (viď príloha). Začínajúci žiaci ho odovzdajú v papierovej podobe triednym učiteľom v prvý deň, pokračujúci žiaci ho odovzdajú výhradne prostredníctvom EduPage.

Prajeme všetkým žiakom, učiteľom a rodičom úspešný a príjemný vstup do nového školského roka.
vedenie školy

It is important for the legal guardian/ full-aged student to hand in Vyhlásenie o bezpríznakovosti (see the attachment). Students who are new to our school should hand it in in a hard copy form to their homeroom teachers on the very first day of school. Students who continue their studies at our school from the previous year will submit the document via Edupage only.

We wish all the students, parents and teachers good luck for this new school year!
representatives of the head of school

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.pdf)

Zoznam tried, kmeňových učební a triednych učiteľov / List of classes, homeroom classrooms and homeroom teachers (.pdf)

Stránka Informácie - Organizácia školy

ŠKD22.08.2022

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2022/2023 (.pdf)

Stránka Informácie - ŠKD

Stravníci v školskom roku 2022/202322.08.2022

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2022/2023 (.pdf)

Stránka Informácie - Pre stravníkov

ISIC preukazy17.08.2022

Informácia o možnosti vyzdvihnutia nových ISIC kariet počas prázdnin (.pdf)

Stránka Informácie - ISIC

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská02.02.2022

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?