Platby za ŠKD

Úhrada za pobyt detí v ŠKD od 1.9.2023 - informácie pre rodičov (.pdf) (aktualizované 16.8.2023)