Pre záujemcov o štúdium

Výsledky výberového konania do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023.

Slovenská sekcia
Komentár k výsledkom PYP SJ
Poradovnik PYP SJ
Anglická sekcia
Komentár k výsledkom PYP AJ
Poradovnik PYP AJ

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2022/23

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Termíny prijímacích skúšok a počty prijímaných žiakov pre gymnaziálne štúdium 2022/2023

ČO VÁS NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH ČAKÁ

4-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročný slovensko-anglický bilingválny program
8-ročné gymnaziálne štúdium Pozri sekciu UKÁŽKY TESTOV

Program PYP SJ pre školský rok 2022/2023

Prihláška
Informácie

Program PYP AJ pre školský rok 2022/2023

Application Form
Instructions

8-ročné gymnaziálne štúdium

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2022/2023

5-ročné gymnaziálne štúdium

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia pre školský rok 2022/2023

4-ročné gymnaziálne štúdium

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023

Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2022/2023

IB kritéria 2022/2023

PRIHLÁŠKA
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2022/2023.
Pokyny k vyplneniu prihlášky 2022. (.pdf)

The application to IBD programme for theh school year 2022/2023
Instructions for filling in the application 2022 (.pdf)

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?