Zmluvy, objednávky, faktúry

Výzvy na predkladanie ponúk - podprahové zákazky

Súhrnné správy - zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

Staršie

Zmluvy

Zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.